Semalt Expert popisuje najlepšie nástroje na extrakciu webu

Pre niektorých vývojárov webových stránok je nevyhnutné automatizovať niektoré nástroje na získavanie webových stránok. Pomáhajú osobe zbierať údaje z webovej stránky a ukladať ich na vzdialené miesto alebo na pevný disk. Ľudia nenávidia obľúbenú možnosť ukladania údajov stránok z webovej stránky pomocou prehliadača. Niektoré webové stránky však majú veľa stránok. Osoba môže byť schopná použiť nástroj na extrakciu webových stránok na ukladanie viacerých stránok naraz. Väčšina z týchto nástrojov ponúka automatizačné služby, napríklad konfiguráciu vopred nastaveného konzistentného harmonogramu. Tieto nástroje fungujú rovnako ako štandardné prehliadače, s výnimkou toho, že ide o jednoduché webové prehľadávače, ktoré navštevujú webové stránky a zhromažďujú základné údaje.

V tomto článku SEO sú uvedené niektoré z najvplyvnejších nástrojov na získavanie webových stránok:

Octoparse

Jedná sa o vizuálny nástroj na extrakciu webových stránok, ktorý dokáže sťahovať informácie o webových stránkach. Používateľ má výhodu ľahko použiteľného rozhrania, ktoré je vybavené množstvom funkcií. Ľudia bez znalosti programovania alebo s minimálnym programovaním môžu používať Octoparse na extrakciu údajov z cieľovej adresy URL.

Hubdoc

Webový odkazovač môže chcieť získať údaje z faktúr, potvrdení a e-mailov. Vo všetkých týchto prípadoch môže Hubdoc dokázať tieto informácie prehľadávať a zhromažďovať do cieľovej domény. Od tohto dňa bude tento nástroj schopný ukladať údaje štruktúrovaným spôsobom pre budúce použitie.

Winautomation

Pre používateľov Windows WinAutomation uľahčuje ľuďom vývoj obsahu pre ich webové stránky. Umožňuje používateľom Windows získať automatický nástroj, ktorý dokáže uložiť a vytvoriť štruktúrovaný adresár údajov webovej stránky na lokálnej jednotke.

Archivátor zdravotných údajov

Pri zvažovaní nástrojov na extrahovanie webových stránok z nemocnice pomáha Health Data Archiver používateľom extrahovať údaje z webových stránok zdravotníckych systémov. Tieto informácie je možné použiť napríklad z nemocníc, sanitiek a lekárov. Pre používateľov, ktorí potrebujú služby ETL, pomáha Archív údajov o zdraví automatizovať zber údajov z konkrétnych lekárskych adries URL na použitie v ich systémoch.

Diggernaut

Tento nástroj ponúka jednoduché riešenie na zošrotovanie údajov webových stránok. Používatelia s minimálnymi alebo nulovými znalosťami programovania môžu získať údaje webovej stránky a uložiť ich. Diggernaut má jednoduché užívateľské rozhranie, ako aj jednoduché funkcie drag and drop.

Salestools.io

Pre používateľov, ktorí chcú generovať predaj, môžete získať presné údaje pomocou nástrojov, ako je napríklad Salestools.io. Tento nástroj má možnosť načítať údaje konkurenčných webových stránok. Okrem toho je možné komunikovať s marketingovou schémou konkurenčných webových stránok.

Integrácia dát

V niektorých potrebách zošrotovania môžu byť API nekompatibilné. V týchto prípadoch je možné pomocou nástroja na integráciu údajov umožniť presun údajov medzi požiadavkami v reálnom čase alebo streamovaním.

Datahut

Podniky môžu použiť produkt Datahut, aby sa pripravili na používanie firemného obsahu. Niektorí ľudia môžu chcieť vykonať špecifickú obchodnú analýzu. Datahut je nástroj na získavanie webových stránok, vďaka ktorému používatelia sťahujú údaje z webových stránok vo flashi. Ľudia, ktorí začínajú elektronický obchod, môžu mať z tejto aplikácie úžitok.

mass gmail